Afbeelding kon niet geladen worden :(

Airco service beurt

Wat gebeurt er bij Airco onderhoud?

* Het koudemiddel wordt afgetapt.
* Het filter of de droger worden zonodig vervangen.
* Het systeem wordt afgeperst met droge stikstof.
* Vocht wordt met een vacuümpomp uit het systeem verwijderd.
* Compressorolie wordt zonodig bijgevuld.
* Fluor contrastvloeistof wordt preventief toegevoegd.
* Alle onderdelen worden visueel gecontroleerd.
* De verbindingselementen en de bedrading van de bedieningselementen worden gecontroleerd.
* De airconditioninginstallatie wordt opnieuw gevuld met de
* door de fabrikant voorgeschreven hoeveelheid koudemiddel.
* Het interieurfilter wordt gecontroleerd en indien noodzakelijk vervangen.
* Het complete systeem wordt gecontroleerd op functioneren en lekdichtheid.
* De resultaten van de afzonderlijke controlestappen worden gedocumenteerd.
* Een airco verversingssticker wordt in het motorcompartiment geplaatst.

Waarom preventief een fluor contrastvloeistof gebruiken?

Contrastvloeistof is een 100% geconcentreerde fluoriserende vloeistof om eenvoudig lekkages op te sporen met behulp van een UV lamp. De contrastvloeistof zal zich in het airco systeem vermengen met het koudemiddel en de compressorolie en zodoende door de gehele installatie worden getransporteerd.

Als zich in het aircosysteem een lekkage voordoet zal een kleine hoeveelheid contrastvloeistof naar buiten lekken en daardoor zichtbaar worden voor de aircotechnicus. Daarmee is de lekkage gelokaliseerd en kan de aircotechnicus het probleem oplossen. Nadat de contrastvloeistof is geìnjecteerd zal de aircotechnicus een sticker in het motorcompartiment plakken om aan te geven dat er contrastvloeistof is geìnjecteerd.

Bij een volgende periodieke controle kan dan meteen worden geconstateerd dat er reeds contrastvloeistof in het aircosysteem aanwezig is.